Gün
Saat
Dakika
Saniye

Eğitim: 9 – 10 – 19 – 20 – 24 – 25 Eylül, 3 – 4 Ekim

Saat: 19:00 – 22:30

Ücret:
6.990
3.900₺

 • B.D.T. Eğitimi Kampanyası İle – 6990₺ Üzerinden %50 İndirim Uygulanmaktadır

B.D.T. Uygulayıcı Eğitimi Kampanyası

Kabul ve Kararlılık Terapisi - ACT Uygulayıcı Eğitimi

Kampanya

Bu Kampanya ile, B.D.T. Uygulayıcı Eğitimine dahil olduğunuzda, 9 farklı eğitimden %50 indirimle istediğiniz kadar seçebilirsiniz. 9 eğitim arasından en az 2 tanesini seçmeniz halinde, Klinik Görüşme Teknikleri Uygulayıcı Eğitimine ücretsiz dahil olabileceksiniz. 

İlgili kampanya B.D.T. Uygulayıcı Eğitimi merkezinde oluşturulmuş olup, kampanya yararlanma koşulu aynı gün içindeki beraber alımlarda geçerlidir.

Gün
Saat
Dakika
Saniye

Eğitim: 9 – 10 – 19 – 20 – 24 – 25 Eylül,
3 – 4 Ekim

Saat: 19:00 – 22:30

Ücret:
6.990
3.900₺

 • B.D.T. Eğitimi Kampanyası İle – 6990₺ Üzerinden %50 İndirim Uygulanmaktadır

Devam Eden Kampanyalar

Bu Kampanya ile, B.D.T. Uygulayıcı Eğitimine dahil olduğunuzda, 8 farklı eğitimden %50 indirimle istediğiniz kadar seçebilirsiniz. 8 eğitim arasından en az 2 tanesini seçmeniz halinde, Klinik Görüşme Teknikleri Uygulayıcı Eğitimine ücretsiz dahil olabileceksiniz. 

İlgili kampanya B.D.T. Uygulayıcı Eğitimi merkezinde oluşturulmuş olup, kampanya yararlanma koşulu aynı gün içindeki beraber alımlarda geçerlidir.

(ACT) Kabul ve Kararlılık Uygulayıcı Eğitimi Hakkında

1. Kanıta Dayalı Bir Yaklaşım
ACT, geniş bir yelpazede ruh sağlığı sorunları ve psikolojik zorluklar için etkili olduğu gösterilen kanıta dayalı bir terapi yöntemidir. Araştırmalar, ACT’nin depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kronik ağrı ve çeşitli diğer psikolojik sorunlarda etkili olduğunu göstermiştir.

2. Esneklik ve Uyum Sağlama
ACT, psikolojik esnekliği artırmayı amaçlar. Psikolojik esneklik, bir kişinin zorlayıcı düşünceler ve duygularla başa çıkabilme yeteneğini ve değerlerine uygun bir şekilde hareket edebilme kapasitesini ifade eder. Ruh sağlığı uzmanları, bu beceriyi geliştirdiklerinde hem kendi yaşamlarında hem de danışanlarına yardım ederken daha etkili olabilirler.

3. Bütüncül Bir Yaklaşım
ACT, mindfulness (bilinçli farkındalık) ve kabul temelli stratejilerle çalışır. Bu yaklaşımlar, danışanların acı verici deneyimleri değiştirmeye çalışmak yerine onlarla daha barışçıl bir şekilde yaşamalarını sağlar. Bu, danışanların uzun vadede daha sürdürülebilir ve sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmelerine yardımcı olabilir.

4. Değer Odaklı Yaşam
ACT, danışanların kendi değerlerini tanımlamalarına ve bu değerlere göre yaşamalarını teşvik eder. Bu, danışanların yaşamlarında anlam ve amaç bulmalarına yardımcı olabilir, bu da genel psikolojik iyi oluşu artırır. Ruh sağlığı uzmanları, bu yaklaşımı benimseyerek danışanlarına daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürmeleri konusunda rehberlik edebilirler.

5. Profesyonel Gelişim
ACT eğitimi almak, ruh sağlığı uzmanlarının mesleki becerilerini ve yetkinliklerini artırmalarına yardımcı olabilir. Yeni terapötik yaklaşımlar öğrenmek, uzmanların mesleki gelişimini destekler ve onları alandaki yeniliklere açık hale getirir.

6. Çok Yönlü Uygulama Alanları
ACT, bireysel terapiden grup terapisine, çift ve aile terapisine kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir. Ayrıca, sağlık, eğitim, iş dünyası gibi çeşitli alanlarda da kullanılabilir. Bu, ruh sağlığı uzmanlarının çeşitli ortamlarda ve farklı ihtiyaçları olan bireylerle etkili bir şekilde çalışabilmesini sağlar.

Sonuç olarak, ruh sağlığı uzmanlarının kabul ve kararlılık eğitimi almaları, hem kendileri hem de danışanları için birçok yarar sağlar. Bu eğitim, daha etkili ve anlamlı terapötik müdahaleler yapmalarını sağlayarak genel psikolojik iyilik halini destekler.

 • Kabul ve kararlılık terapisinin temelleri:
  -ACT’in kuramsal altyapısı
  -İlişkisel çerçeve kuramı
  -Bağlamsalcılık
  -İşlevsel Davranış analizi
 • ACT’in Esnek Altıgen Modeli
 • Kabul X Deneyimsel kaçınma
 • Kabul çalışmaları
 • Psikolojik esneklik XPsikolojik katılık
 • Bilişsel Ayrışma X Bilişsel kaynaşma
 • Bilişsel ayrışma egzersizleri
 • Bağlamsal Benlik X Kavramsallaşmış benlik
 • Bağlamsal benliğe yönelik egzersizler
 • Kaygı bozukluklarında kabul ve kararlılık terapisi kullanımı
 • Şimdiki zamanla temas
 • Şimdiki zamanda olmak ile ilgili çalışmalar
 • Depresyonda kabul ve kararlılık terapisi kullanımı
 • Değerler
 • Değerlerin bulunması için uygulamalar
 • Kabul ve kararlılık terapisi vaka çalışmaları
 • Adanmış Eylemler
 • Adanmış eylemleri uygulamaya dökmek
 • Yaratıcı umutsuzluk
 • ACT’de Değerlere yaklaştıran ve uzaklaştıran durumlar
 • Psikolojik esneklik egzersizleri
 • Kabul ve kararlılık terapisi vaka çalışmaları
 • Süpervizyon eşliğinde kabul ve kararlılık terapisi uygulamaları
 • Sınav
 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi – Tıp Doktorluğu – 2002

(Mezuniyet; 1.lik Derecesi)

 • Bülent Ecevit Üniversitesi – Tıp Fakültesi Psikiyatri Uzmanlığı – 2010
 • Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi – Psikiyatri Bölümü, Psikiyatrist – 2010 – 2013
 • Acceptance and Commitment Therapy – Active Practitioner Training (ACT) – Dr. .Joe Oliver
 • Narcissistic Personality Disorders /3Workshop – Prof. Dr. Arthur Freeman (2005)
 • (International Society of Schema Therapy) ISST – Onaylı Şema Terapist
 • Özel Psikiyatrist Hekim – 2012 – Halen

   

  Aktif Üyelikler;

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği
 • Cinsel Eğitim Terapi ve Araştırma Derneği
 • Türk Nöropsikiyatri Derneği
 • Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü

Eğitime, ruh sağlığı alanında hizmet veren ve lisans eğitimi almakta olan kişiler katılabilmekte olup, lisans eğitimini henüz tamamlamamış olan kişilerden öncelik olarak psikopatolojik derslerini tamamlanmış olması şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.